2018-03-13

Biura Informacji Gospodarczej

Wykaz biur i ich adresy

Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, tel. 22 430 79 70       
Adres do przekazywania informacji gospodarczych: kontakt@m-big.com

 

BIG InfoMonitor S.A.

ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa
adres do przekazywania informacji gospodarczych: https://system.big.pl/

 

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków
adres do przekazywania informacji gospodarczych: https://portal.kbig.pl

 

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław
adres do przekazywania informacji gospodarczych: http://www2.krd.pl/Pages/Logowanie

 

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa
adres do przekazywania informacji gospodarczych: https://system.erif.pl/erif/index

 

Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej SA

ul. Poleska 44, 25-325 Kielce
adres do przekazywania informacji gospodarczych: https://www.kidt.pl/kidt/app/login.php

 

Podstawa prawna 

Wykaz Biur Informacji Gospodarczej oraz ich adresy, na które należy przekazywać informacje gospodarcze udostępniamy na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Procedura

W załącznikach na dole strony znajda Państwo procedurę kontroli działalności biura informacji gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców.

Załączniki

  BIG_procedura_kontr..._20190104.pdf 600,34 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się